Henkilöstörahasto

  • Palkkiorahasto on henkilöstörahastolain mahdollistama tapa maksaa henkilöstön tulospalkkioita.
  • Kaikki yhtiön palveluksessa olevat henkilöt kuuluvat palkkiorahastoon työsuhteensa perusteella.
  • Yritys pystyy maksamaan suurempia palkkioita, koska ei maksa palkkioista rahastoon siirrettäviä lakisääteisiä työnantajan sivukuluja.
  • Työntekijä saa nostettaessa 20% palkkiosta verottomana ja loppuosasta maksaa ansiotuloveroa. Nostettavaan summaan ei kuitenkaan kohdistu noin 8% suuruisia sosiaalivakuutusmaksuja.

Henkilöstörahaston säännöt

Palkkiorahaston hallituksen tehtävät

Hallituksen järjestäytymiskokouksen ptk Napapiirin kuljetus 7.12.2021